ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Szkolenia zawodowe

Programowanie sterowników PLC w STEP7 MIKROWIN

Cel kursu: Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • zastosowania sterowników programowalnych
 • budowy sterownika
 • programowania sterowników
 • edytor STEP 7 MICROWIN
 • instrukcje programowania
 • funkcje sprzętowe sterownika
 • pamięci specjalne

Czas szkolenia: 110 godzin

Cena: 1200,00 zł.

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Cel kursu:

po ukończeniu szkolenia absolwent potrafi: określić obowiązki sprzedawcy, kasjera, przepisy sanitarne dotyczące osób mających styczność z artykułami spożywczymi, scharakteryzować budowę różnych typów kas fiskalnych, wyjaśnić funkcję poszczególnych klawiszy, dokonać prawidłowej sprzedaży określonego towaru z automatycznym wyliczaniem jego ilości i ceny oraz wydruk paragonu, dokonać niezbędnych  korekt podczas sprzedaży przed zakończeniem transakcji, prawidłowo zakończyć transakcje płacone gotówką, czekiem lub na kredyt, dokonać prawidłowej  sprzedaży towarów ważonych , prawidłowo wymieniać papier w drukarce kasy fiskalnej, wydrukować określony raport dokumentujący sprzedaż, prawidłowo zakończyć pracę z kasą fiskalną.

Czas szkolenia: 20h

Cena: 300,00 zł.

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa kas fiskalnych

Cel kursu:

scharakteryzować budowę różnych typów kas fiskalnych, scharakteryzować działanie różnych typów kas fiskalnych, wyjaśnić funkcje poszczególnych klawiszy, prawidłowo zalogować się jako kasjer,dokonać prawidłowej sprzedaży określonego towaru z automatycznym wyliczaniem jego ilości i ceny oraz wydruku paragonu, dokonać niezbędnych korekt podczas sprzedaży przed zakończeniem transakcji, dokonać niezbędnych unieważnień pojedynczych operacji lub całej transakcji przed zakończeniem transakcji, prawidłowo zakończyć transakcje płacone gotówką, czekiem lub na kredyt,dokonać wpłaty lub wypłaty gotówki i/lub czeku, dokonać prawidłowej sprzedaży towarów ważonych,prawidłowo wymienić papier w drukarce kasy fiskalnej (paragony, rejestracja sprzedaży),wydrukować określony raport dokumentujący sprzedaż, prawidłowo zakończyć pracę z kasą fiskalną

Czas szkolenia: 8h

Cena: 70,00 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Cel kursu:

przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy jako wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Czas szkolenia: 36h w tym:

 • 18h - część teoretyczna
 • 18h - część praktyczna

Cena:

 • 180 zł.

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Kierownik wycieczek szkolnych

Cel kursu:

zaznajomienie z organizacją wycieczek szkolnych, zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi działalność turystyczną i krajoznawczą prowadzoną przez szkoły, szczegółowe omówienie roli, uprawnień i obowiązków kierownika wycieczki, zapoznanie z zasadami opieki i bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania wycieczek, omówienie podstawowej dokumentacji w zakresie organizacji wycieczek

 

Czas szkolenia: 8h

Cena:

 • 150 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Burty samowyładowcze

Cel kursu:

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych
w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Czas szkolenia: 16h w tym

 • 12h - część teoretyczna
 • 4h - część praktyczna

Cena: 200 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa kos spalinowych

Cel kursu:

przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

 

Czas szkolenia: 8h w tym:

 • 4h - część teoretyczna
 • 4h - część praktyczna

Cena:

 • 160 zł.Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa pilarek mechanicznych

Cel kursu:

przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

Czas szkolenia: 12h w tym

 • 4h - część teoretyczna
 • 8h - część praktyczna

Cena: 300 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.