ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Kierownik wycieczek szkolnych

Cel kursu:

zaznajomienie z organizacją wycieczek szkolnych, zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi działalność turystyczną i krajoznawczą prowadzoną przez szkoły, szczegółowe omówienie roli, uprawnień i obowiązków kierownika wycieczki, zapoznanie z zasadami opieki i bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania wycieczek, omówienie podstawowej dokumentacji w zakresie organizacji wycieczek

 

Czas szkolenia: 8h

Cena:

  • 150 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.