ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Programowanie sterowników PLC w STEP7 MIKROWIN

Cel kursu: Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • zastosowania sterowników programowalnych
  • budowy sterownika
  • programowania sterowników
  • edytor STEP 7 MICROWIN
  • instrukcje programowania
  • funkcje sprzętowe sterownika
  • pamięci specjalne

Czas szkolenia: 110 godzin

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.