ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Cel kursu:

po ukończeniu szkolenia absolwent potrafi: określić obowiązki sprzedawcy, kasjera, przepisy sanitarne dotyczące osób mających styczność z artykułami spożywczymi, scharakteryzować budowę różnych typów kas fiskalnych, wyjaśnić funkcję poszczególnych klawiszy, dokonać prawidłowej sprzedaży określonego towaru z automatycznym wyliczaniem jego ilości i ceny oraz wydruk paragonu, dokonać niezbędnych  korekt podczas sprzedaży przed zakończeniem transakcji, prawidłowo zakończyć transakcje płacone gotówką, czekiem lub na kredyt, dokonać prawidłowej  sprzedaży towarów ważonych , prawidłowo wymieniać papier w drukarce kasy fiskalnej, wydrukować określony raport dokumentujący sprzedaż, prawidłowo zakończyć pracę z kasą fiskalną.

Czas szkolenia: 20h

Cena: 300,00 zł.

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.