ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Suwnice

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny

Cel kursu:

przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 114h w tym:

 • 94h - część teoretyczna
 • 20h - część praktyczna


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego

Cel kursu:

przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 80h w tym:

 • 70h - część teoretyczna
 • 10h - część praktyczna


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa suwnic o specjalnym przeznaczeniu

Cel kursu:

przyuczenie do zawodu ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 140h w tym:

 • 115h - część teoretyczna
 • 25h - część praktyczna


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Hakowy

Cel kursu:

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości na temat:

 • dozoru technicznego
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy dźwignicach
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych
 • oceny zużycia lin, haków i zawiesi
 • sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic
 • podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych

Absolwent kursu powinien umieć:

 • prawidłowo wykonywać sygnały porozumiewawcze
 • prawidłowo podwieszać ładunek do przemieszczania na zawiesiach linowych
 • prawidłowo ocenić stopień zużycia liny, haka i zawiesi linowych
 • stosować przepisy bhp i ppoż.
 • udzielać pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy

 

Czas szkolenia: 17h w tym:

 • 15h - część teoretyczna
 • 2h - część praktyczna


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.