ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych

Cel kursu:

 • Nabycie umiejętności i kwalifikacji pracownika hurtowni.
 • Zapoznanie z wiedzą na temat towaroznawstwa.
 • Zaznajomienie z zagadnieniami dotyczącymi źródeł i warunków zakup towarów.
 • Zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi.
 • Zaznajomienie z zagadnieniami z zakresu promocji i reklamy.
 • Nabycie umiejętności poprawnego rozliczania i kalkulacji handlowej.
 • Wyposażenie w zdolność wypełniania odpowiedniej dokumentacji.
 • Nabycie umiejętności przyjmowania towaru.
 • Nabycie umiejętności korzystania w pracy z kas fiskalnych oraz z odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a także korzystanie z Internetu.
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi poprzez zapoznanie z budową i zasadą działania wózków pozwalające na ich prawidłowa eksploatację, zaznajomienie z przepisami BHP, zasadami poruszania się na terenie zakładu pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 • Zapoznanie z technikami poszukiwania pracy, co ułatwić ma uczestnikom kursu dotarcie do pracodawcy.
 • Rozpoznanie i identyfikacja swoich umiejętności i kwalifikacji.
 • Wyposażenie w umiejętność sporządzania dokumentacji niezbędnej przy staraniu się o pracę.
 • Nabycie umiejętności docierania do potencjalnych pracodawców.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji dziedzin samodoskonalenia.

 

Czas szkolenia: 138


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.