ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Cel kursu:

przygotowanie do prawidłowej konserwacji wózka podnośnikowego związanej z eksploatacją wózków, oceny stanu technicznego wózków i dopuszczenie wózków do użytkowania (eksploatacji) wózka, nabycie umiejętności właściwej interpretacji instrukcji, DTR i obowiązujących norm dotyczących badanego wózka.

 

Czas szkolenia: 56h w tym:

  • 32h - część teoretyczna
  • 24h - część praktyczna


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.