Szanowni Państwo,

Zgodnie z przepisami dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO),

Informujemy iż:

ADMINISTRATOREM PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH JEST:

AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda Dąbrowa Górnicza ul. Gołonoska 51, 42-523,

 

CELE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia lub wykonywania zawartych umów, marketingowym produktów świadczonych usług.

 

PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wspierającym realizację celu przetwarzania danych na zlecenia Administratora.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez osobę której dane dotyczą zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Administratora AB…CENTRUM Zbigniew Zgoda dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

 

KATEGORIE DANYCH

 1. archiwalne
 2. kadrowe
 3. rachunkowe
 4. marketingowe

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Uzasadniony interes administratora-pozostałe cele;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

( Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych art.21.1 pkt. 2;3;5; oraz art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy; zgoda na przetwarzanie danych osobowych.)

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZESTRZEGANIEM DANYCH

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych i usunięcia danych
 2. Prawo dostępu do danych
 3. Prawo ograniczenia przetwarzania
 4. Prawo do sprostowania
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 6. Prawo do bycia zapomnianym
 7. Prawo do przenoszenia danych

(szczegółowe informacje zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI)

Copyright 2013-23 © www.abzcentrum.pl | Regulamin korzystania z serwisu| Informacja o plikach cookies | Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | Polityka prywatności | Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych | Strona utrzymywana jest na szybkich serwerach Szybki Polski hosting zgodny z RODO  zgodnych z RODO
Strona kojarzona jest z frazami :
szkolenia cnc, kursy cnc, toczenie cnc, frezowanie cnc