Na podstawie RODO- Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 7 ust. wyrażam zgodę na udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się oraz na potrzeby monitoringu, kontroli. (Wizerunek może być przetwarzany w celu potwierdzania kwalifikowalności w programowych zbiorach danych osobowych poszczególnych Programów Operacyjnych.) przez Administratora AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda
Copyright 2013-23 © www.abzcentrum.pl | Regulamin korzystania z serwisu| Informacja o plikach cookies | Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | Polityka prywatności | Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych | Strona utrzymywana jest na szybkich serwerach Szybki Polski hosting zgodny z RODO  zgodnych z RODO
Strona kojarzona jest z frazami :
szkolenia cnc, kursy cnc, toczenie cnc, frezowanie cnc