RODO- Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia2016r.

W sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


ADMINISTRATOR DANYCH

AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda Dąbrowa Górnicza ul. Gołonoska 51, 42-523

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie dostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

forma pisemna

Adres: AB…CENTRUM Zbigniew Zgoda Dąbrowa Górnicza ul. Gołonoska 51, 42-523

poczta elektroniczna

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KATEGORIE DANYCH

 1. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIACH /KURSAŃCI – dane osobowe: zgodne Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych art.21.1 pkt. 2;3;5
 2. KANDYDACI DO PRACY- DANE OSOBOWE- art. 22¹ § 1 KP i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. PRACOWNICY– art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy.
 4. MARKETING-zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


CELE PRZETWARZANIA

Dane mogą być przetwarzane w celach rachunkowych , kadrowych (podpisywanie umów o pracę lub cywilno- prawnych , szkoleniowych), marketingowych i w celach archiwalnych.

W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być powierzane do przetwarzania przez Administratora AB…CENTRUM Zbigniew Zgoda , w celach rachunkowych lub kadrowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez osobę której dane dotyczą zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Administratora AB…CENTRUM Zbigniew Zgoda dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach , rozliczeniowych, kadrowych , archiwalnych lub w celu dochodzenia roszczeń. - dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Zaufani Partnerzy przetwarzają powierzone dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera


PODSTAWA PRAWNA

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych art.21.1 pkt. 2;3;5 )
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (KODEKS PRACY Art. 22¹ ptk1)
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. (kodeks cywilny)

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach współpracy AB…CENTRUM Zbigniew Zgoda-dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usługi szkoleniowej, podpisania umowy o pracę lub cywilno prawnej jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 

PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych i usunięcia danych
 2. Prawo dostępu do danych
 3. Prawo ograniczenia przetwarzania
 4. Prawo do sprostowania
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 6. Prawo do bycia zapomnianym
 7. Prawo do przenoszenia danych

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wspierającym realizację celu przetwarzania danych na zlecenia Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczególne kategorie danych osobowych nie będą przetwarzane przez Administratora AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda

Copyright 2013-23 © www.abzcentrum.pl | Regulamin korzystania z serwisu| Informacja o plikach cookies | Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | Polityka prywatności | Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych | Strona utrzymywana jest na szybkich serwerach Szybki Polski hosting zgodny z RODO  zgodnych z RODO
Strona kojarzona jest z frazami :
szkolenia cnc, kursy cnc, toczenie cnc, frezowanie cnc