1. Serwis internetowy Firmy AB..Z Centrum zwany dalej serwisem zlokalizowany jest pod adresem http://www.abzcentrum.pl/.
 2. Użytkownikiem jest osoba rejestrująca się w serwisie.
 3. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 4. Rejestracja w serwisie umożliwia użytkownikowi dostęp do nowych funkcji, takich jak edycja własnych danych, pobieranie materiałów szkoleniowych, wysyłanie plików itp.
 5. Rejestracja użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna. Jednocześnie użytkownik rejestrujący się w serwisie bierze na siebie odpowiedzialność za treść i rodzaj informacji zamieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem serwisu. Przyjmuje również do wiadomości, że może zamieszczać materiały, które nie są sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem. Ponadto treści zamieszczane w serwisie nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obraźliwych,spirytystycznych, zawierających groźby, nacjonalistycznych, nawołujących do przemocy,łamiących prawa autorskie, związanych z hazardem, grami losowymi i innych uznanych powszechnie za niewłaściwe.
 6. Materiały zamieszczane w serwisie nie mogą również naruszać w jakikolwiek sposób dóbr osób  trzecich. W przypadku ich naruszanie i wystąpieniu przez osoby poszkodowane o odszkodowanie w stosunku do właściciela serwisu osoba zamieszczająca te dane (użytkownik) bierze na siebie odpowiedzialność i wszelkie roszczenia z tego tytułu.
 7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo przechowywania informacji dotyczących zarejestrowanego użytkownika (np. numer IP, data data rejestracji, adres email) i w razie popełnienia przestępstwa przekazania tych danych odpowiednim władzom
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  • decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w serwisie;
  • niewłaściwe działanie mechanizmów serwisu;
  • korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika,
  • przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.
 9. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu, całości lub istotnej co do jakości lub ilości materiałów pobranych z serwisu.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
 11. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy obsługującej stronę internetową" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 12. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych firmy.
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.
 14. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu leże w gestii Administratora serwisu.
Copyright 2013-23 © www.abzcentrum.pl | Regulamin korzystania z serwisu| Informacja o plikach cookies | Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | Polityka prywatności | Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych | Strona utrzymywana jest na szybkich serwerach Szybki Polski hosting zgodny z RODO  zgodnych z RODO
Strona kojarzona jest z frazami :
szkolenia cnc, kursy cnc, toczenie cnc, frezowanie cnc