,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Program SUBIEKT FAKTURANT


Cel kursu:

w wyniku zorganizowanego procesu nauczania słuchacz powinien umieć:

 • prawidłowo uruchomić program Subiekt,
 • prawidłowo uruchomić program Fakturant,
 • wprowadzić dane firmy do odpowiedniego programu,
 • określić kontrahentów z podziałem na grupy,
 • wprowadzić towary do magazynu,
 • dokonać prawidłowo sprzedaży określonego towaru,
 • prawidłowo wystawić odpowiednie dokumenty: faktury, rachunki, paragony, przelewy, KP, BP, KW, BW, PZ, WZ,
 • dokonać wydruku określonych dokumentów: faktury, rachunki, paragony, przelewy, KP, BP, KW, BW, PZ, WZ, cenniki,
 • prawidłowo wykonać inwentaryzację magazynu,
 • prawidłowo tworzyć odpowiednie raporty dotyczące: towarów, usług, firm oraz dokumentów,
 • prawidłowo dokonać archiwizacji danych.

 

Czas szkolenia: 30h w tym:

 • 5h - część teoretyczna
 • 25h - część praktyczna