,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Kadry i płace, Symfonia Fakturant


Cel kursu:

nabycie umiejętności do wykonywania zadań i czynności pracowniczych z zakresu:

  • procedur biurowych dotyczących dokumentacji
  • organizacji stanowiska pracy z punktu widzenia funkcjonalności, ergonomii, estetyki itp.
  • znajomości zasad korespondencji biurowej
  • wspomagania prac biurowych techniką komputerową
  • obsługi programu Symfonia – Kadry i Płace oraz Fakturant.

Czas szkolenia: 60h w tym:

  • 20h - część teoretyczna
  • 40h - część praktyczna