,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Programowanie sterowników PLC


Cel kursu:
Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • zastosowania sterowników programowalnych
  • budowy sterownika
  • programowania sterowników
  • edytor sterownika
  • instrukcje programowania
  • funkcje sprzętowe sterownika
  • pamięci specjalne


Czas szkolenia:
40 godzin