,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

SEP

Kurs uprawniający do zajmowania się nadzorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV

Cel kursu: przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do zajmowania się nadzorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa kursant:

  • ochrona przeciwporażeniowa
  • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
  • ochrona przeciwpożarowa
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas szkolenia: 30h