,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Skaner 3D


Cel kursu:

  • obsługa skanera i programu ARTEC STUDIO
  • przygotowanie elementu do skanowania
  • skanowanie detalu
  • czyszczenie szumów powstałych po skanowaniu
  • eksportowanie do standardowych formatówCzas szkolenia: 15 godzin.