,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Suwnice

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny


Cel kursu:

przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 114h w tym:

 • 94h - część teoretyczna
 • 20h - część praktyczna

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego


Cel kursu:

przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 80h w tym:

 • 70h - część teoretyczna
 • 10h - część praktyczna

Obsługa suwnic o specjalnym przeznaczeniu


Cel kursu:

przyuczenie do zawodu ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

 • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
 • znajomością budowy suwnicy
 • umiejętnością obsługi
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 140h w tym:

 • 115h - część teoretyczna
 • 25h - część praktyczna