,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Hakowy


Cel kursu:

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości na temat:

 • dozoru technicznego
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy dźwignicach
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych
 • oceny zużycia lin, haków i zawiesi
 • sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic
 • podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych

Absolwent kursu powinien umieć:

 • prawidłowo wykonywać sygnały porozumiewawcze
 • prawidłowo podwieszać ładunek do przemieszczania na zawiesiach linowych
 • prawidłowo ocenić stopień zużycia liny, haka i zawiesi linowych
 • stosować przepisy bhp i ppoż.
 • udzielać pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy

 

Czas szkolenia: 17h w tym:

 • 15h - część teoretyczna
 • 2h - część praktyczna