,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

sterowanych z kabiny

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny


Cel kursu:

przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Umiejętności i kwalifikacje jakie nabywa absolwent kursu:

  • znajomość przepisów i zasad związanych z obsługą suwnic
  • znajomością budowy suwnicy
  • umiejętnością obsługi
  • znajomością przepisów dozoru technicznego
  • znajomością przepisów bhp

 

Czas szkolenia: 114h w tym:

  • 94h - część teoretyczna
  • 20h - część praktyczna