,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

CAD-CAM

NX CAM

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

  • tworzenie modeli 3D
  • wymiarowanie, przekroje
  • wczytywanie bryły do obróbki
  • ustalenie naddatków na obróbkę
  • ustalenie punktu zerowego detalu
  • generowanie ścieżki programu do toczenia
  • generowanie ścieżki programu do frezowania

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

  • 20h - część praktyczna

 

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.