,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Art CAM

Cel kursu :

Poznanie i nabycie umiejętności samodzielnej pracy w programie:

  • tworzenie modeli płaskich
  • obróbka modeli 3D i przygotowanie ich do obróbki na CNC
  • tworzenie reklam płaskich i 3D
  • generowanie ścieżki CNC
  • wczytanie programu do obrabiarki

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

  • 20h - część praktyczna