,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Edge Cam

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

  • ustawianie zera detalu
  • wczytywanie rys
  • praca na profilach
  • praca na bryłch
  • praca na powierzchniach

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

  • 20h - część praktyczna