,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Solid Edge

Kurs modelowanie zaawansowane 3D - Solid Edge

Cel kursu:

 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 3D

Poznanie i nabycie umiejetności modelowania zaawansowanego 3D - Solid Edge


Czas szkolenia: 20 h

Kurs modelowanie 2D i podstawy 3D - Solid Edge

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności modelowania

 • tworzenie detali w 2D
 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 3D

 


Czas szkolenia: 20h