,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Kurs modelowanie zaawansowane 2D

Kurs modelowanie 2D i podstawy 3D - Solid Edge

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności modelowania

  • tworzenie detali w 2D
  • wymiarowanie
  • rzuty
  • przekroje
  • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
  • tworzenie detali w 3D

 


Czas szkolenia: 20h