,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Kurs modelowanie zaawansowane 3D

Kurs modelowanie zaawansowane 3D - Solid Edge

Cel kursu:

  • wymiarowanie
  • rzuty
  • przekroje
  • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
  • tworzenie detali w 3D

Poznanie i nabycie umiejetności modelowania zaawansowanego 3D - Solid Edge


Czas szkolenia: 20 h