,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

ZW-3D

Kurs CAD 2D i 3D

Cel kursu:

 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 2D i 3D

Poznanie i nabycie umiejętności modelowania zaawansowanego 2D i 3D


Czas szkolenia: 20 hKurs CAM

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • ustawianie zera detalu
 • wczytywanie rys
 • praca na profilach
 • praca na bryłch
 • praca na powierzchniach

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna