,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Szkolenia CNC

Obsługa tokarki CNC

Cel kursu:

 • poznanie procesów obróbki toczenia
 • ustawienie zera dla detalu
 • ustawienie narzędzi
 • korekcja narzędzi
 • obsługa programu wczytanego do obrabiarki
 • nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora maszyn CNC.

Czas szkolenia: 10 godz.


Uwaga : Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby

Obsługa i programowanie tokarek sterowanych numerycznie CNC


Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki toczenia, nabycie umiejętności programisty i operatora tokarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych tokarkach CNC


Czas szkolenia:
60 godz. w tym:

 • 5h –   część teoretyczna
 • 40h – programowanie na symulatorach
 • 15h – zajęcia praktyczne na NOWEJ tokarce produkcyjnej CNC

Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez:

Obsługa i programowanie frezarek sterowanych numerycznie CNC


Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki frezowania, nabycie umiejętności programisty i operatora frezarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych frezarkach CNC


Czas szkolenia:
60 godz. w tym:

 • 5h –   część teoretyczna
 • 40h – programowanie na symulatorach
 • 15h – zajęcia praktyczne na NOWEJ frezarce produkcyjnej CNC

Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez:

Obsługa frezarki CNC

Cel kursu:

 • ustawienie zera dla detalu
 • ustawienie narzędzi
 • korekcja narzędzi
 • obsługa programu wczytanego do obrabiarki
 • frezowanie z zastosowaniem cykli stałych maszynowych
 • nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora maszyn CNC.

Czas szkolenia: 10 godz.

Uwaga : Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby