,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Obsługa i Programowanie Frezarek CNC

Poznanie procesów obróbki frezowania
Nabycie umiejętności programisty i operatora frezarki CNC
Rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej
Rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym 

Obsługa i Programowanie Frezarki CNC
60 godz.
pon, wt, śr, czw, pt, sob

5h – Część teoretyczna
40h – Programowanie na symulatorach
15h – Zajęcia praktyczne na NOWEJ frezarce produkcyjnej CNC

Uwaga
Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych frezarkach CNC.
Nie czekamy na "zebranie się" grupy.

Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.
Szkolenie certyfikowane przez: