,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Toczenie / Frezowanie CNC

 

 

Wykonywanie detali na tokarce CNC

 

Wykonywanie detali na frezarce CNC