,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy


Celem projektu jest wyposażenie w nowe lub podniesienie aktualnych kwalifikacji 160 osób dorosłych.


W ramach projektu realizowane będą szkolenia:
Bezpłatne szkolenia CNC
  1. Księgowy
  2. Technolog programista obrabiarek
  3. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Darmowe szkolenia CNC | Technolog programista CNC | Operator obrabiarek CNC


W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym, po zaliczeniu którego zostanie wydany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.


  Zapisz się na szkolenie
Nowe kwalifikacje-lepsze perspektywy