,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE


Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z woj. śląskiego w zawodzie:Darmowe szkolenia CNC Dąbrowa Górnicza


a. Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
b. Technolog-programista obrabiarek (214931)

Darmowe szkolenia CNC | Technolog programista CNC | Operator obrabiarek CNC


Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba powyżej 30 roku życia:

 1. Bezrobotna,
 2. Nieaktywna zawodowo,
 3. Należąca co najmniej do jednej z grup:
 •  kobiety
 •  osoby długotrwale bezrobotne
 •  osoby o niskich kwalifikacjach


W ramach projektu zapewniamy:

 • szkolenie w zawodzie Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (270h)
 • szkolenie w zawodzie Technolog-programista obrabiarek (78h)
 • zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
 • stypendium szkoleniowe
 • bilety komunikacji miejskiej
 • catering


   Zapisz się na szkolenieBezpłatne szkolenia EFS | Tokarz /frezer CNC |Technolog-programista CNC