ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Szkolenia CNC

ARTCAM

Cel kursu :

Poznanie i nabycie umiejętności samodzielnej pracy w programie:

 • tworzenie modeli płaskich
 • obróbka modeli 3D i przygotowanie ich do obróbki na CNC
 • tworzenie reklam płaskich i 3D
 • generowanie ścieżki CNC
 • wczytanie programu do obrabiarki

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktycznaUwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

NX CAM

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • tworzenie modeli 3D
 • wymiarowanie, przekroje
 • wczytywanie bryły do obróbki
 • ustalenie naddatków na obróbkę
 • ustalenie punktu zerowego detalu
 • generowanie ścieżki programu do toczenia
 • generowanie ścieżki programu do frezowania

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna

 

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

EdgeCam

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • ustawianie zera detalu
 • wczytywanie rys
 • praca na profilach
 • praca na bryłch
 • praca na powierzchniach

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna

Cena:

 • 1600 zł.


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Kurs modelowanie zaawansowane 3D - Solid Edge

Cel kursu:

 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 3D

Poznanie i nabycie umiejetności modelowania zaawansowanego 3D - Solid Edge


Czas szkolenia: 20 h


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Kurs modelowanie 2D i podstawy 3D - Solid Edge

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności modelowania

 • tworzenie detali w 2D
 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 3D

 


Czas szkolenia: 20h


Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.

Obsługa tokarki CNC

Cel kursu:

 • poznanie procesów obróbki toczenia
 • ustawienie zera dla detalu
 • ustawienie narzędzi
 • korekcja narzędzi
 • obsługa programu wczytanego do obrabiarki
 • nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora maszyn CNC.

Czas szkolenia: 10 godz.


Uwaga : Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby

Obsługa i programowanie tokarek sterowanych numerycznie CNC

Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki toczenia, nabycie umiejętności programisty i operatora tokarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych tokarkach CNC

Czas szkolenia: 70 godz. w tym:

 • 5h –   część teoretyczna
 • 45h – programowanie na symulatorach
 • 20h – zajęcia praktyczne na NOWEJ tokarce produkcyjnej CNC

Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez:

Obsługa i programowanie frezarek sterowanych numerycznie CNC

Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki frezowania, nabycie umiejętności programisty i operatora frezarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych frezarkach CNC

Czas szkolenia: 70 godz. w tym:

 • 5h –   część teoretyczna
 • 45h – programowanie na symulatorach
 • 20h – zajęcia praktyczne na NOWEJ frezarce produkcyjnej CNC

Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez:

Obsługa frezarki CNC

Cel kursu:

 • ustawienie zera dla detalu
 • ustawienie narzędzi
 • korekcja narzędzi
 • obsługa programu wczytanego do obrabiarki
 • frezowanie z zastosowaniem cykli stałych maszynowych
 • nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora maszyn CNC.

Czas szkolenia: 10 godz.

Uwaga : Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby