ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Obsługa i programowanie frezarek sterowanych numerycznie CNC

Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki frezowania, nabycie umiejętności programisty i operatora frezarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych frezarkach CNC

Czas szkolenia: 70 godz. w tym:

  • 5h –   część teoretyczna
  • 45h – programowanie na symulatorach
  • 20h – zajecia praktyczne na NOWEJ frezarce produkcyjnej CNC

Cena: 2600 zł


Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez: