Cel kursu: Szkolenie swym zakresem obejmuje:

Akty prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy .Nowoczesne metody oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.Ergonomia na stanowiskach pracy biurowej, wyposażonych w monitory ekranowe, skanery i inne urządzenia biurowe.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas szkolenia: 8

Copyright 2013-23 © www.abzcentrum.pl | Regulamin korzystania z serwisu| Informacja o plikach cookies | Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | Polityka prywatności | Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych | Strona utrzymywana jest na szybkich serwerach Szybki Polski hosting zgodny z RODO  zgodnych z RODO
Strona kojarzona jest z frazami :
szkolenia cnc, kursy cnc, toczenie cnc, frezowanie cnc