,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

CAD/CAM

ZW-3D

Kurs CAD 2D i 3D

Cel kursu:

 • wymiarowanie
 • rzuty
 • przekroje
 • oznaczenia stanów powierzchni i tolerancji wymiaru
 • tworzenie detali w 2D i 3D

Poznanie i nabycie umiejętności modelowania zaawansowanego 2D i 3D


Czas szkolenia: 20 hKurs CAM

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • ustawianie zera detalu
 • wczytywanie rys
 • praca na profilach
 • praca na bryłch
 • praca na powierzchniach

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna

 

ARTCAM

Cel kursu :

Poznanie i nabycie umiejętności samodzielnej pracy w programie:

 • tworzenie modeli płaskich
 • obróbka modeli 3D i przygotowanie ich do obróbki na CNC
 • tworzenie reklam płaskich i 3D
 • generowanie ścieżki CNC
 • wczytanie programu do obrabiarki

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktycznaEdgeCam

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • ustawianie zera detalu
 • wczytywanie rys
 • praca na profilach
 • praca na bryłch
 • praca na powierzchniach

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna

NX CAM

Cel kursu:

Poznanie i nabycie umiejętności pracy w programie:

 • tworzenie modeli 3D
 • wymiarowanie, przekroje
 • wczytywanie bryły do obróbki
 • ustalenie naddatków na obróbkę
 • ustalenie punktu zerowego detalu
 • generowanie ścieżki programu do toczenia
 • generowanie ścieżki programu do frezowania

 

Czas szkolenia: 20h w tym:

 • 20h - część praktyczna

 

Uwaga :AB..Z.CENTRUM zastrzega sobie, iż szkolenia rozpoczynają się w momencie pozyskania odpowiedniej ilościowo grupy kursantów. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, jednakże jego koszt jest ustalany wówczas indywidualnie.