,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Wózki widłowe

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej


Cel kursu:

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi poprzez zapoznanie z budową i zasadą działania wózków pozwalające na ich prawidłowa eksploatację, zaznajomienie z przepisami BHP, zasadami poruszania się na terenie zakładu pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

 

Czas szkolenia: 67h w tym:

  • 47h - część teoretyczna
  • 20h - część praktyczna